Biblioteka Publiczna Gminy Witonia przystąpiła do Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA.

ACADEMICA, oczywiście na określonych zasadach, umożliwia bezpłatny dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania do Warszawy. Na stronie www.academica.edu.pl istnieje możliwość zintegrowanego, pełnotekstowego  przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism.

„Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 1250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Z cyfrowej wypożyczalni Academica mogą korzystać biblioteki, szkoły, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, muzea, archiwa oraz inne instytucje udostępniające zasoby biblioteczne. Ta ogromna baza wiedzy jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej i dydaktycznej.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica została uruchomiona w październiku 2014 roku. To wynik realizacji projektu Biblioteki Narodowej we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Celem projektu realizowanego w latach 2010-2014 było wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Projekt finansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontynuacją przedsięwzięcia był również projekt „Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”. Dzięki niemu zasoby Academiki zostały wzbogacone o 700 tys. artykułów naukowych. „Merkuriusz” był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.”

Zasady korzystania z systemu ACADEMICA w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Bibliotece,
  • Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w systemie – bezpłatnej rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz,
  • Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia formularza oświadczenia, który otrzyma od pracownika bibliotek. Po zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu, a także dokonywać na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym),
  • Publikacje można rezerwować poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy w okresie najbliższych 14 dni. Ilość rezerwowanych publikacji jest ograniczona,
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona czytelnikowi pod warunkiem, że nie jest w tym czasie wypożyczona lub zarezerwowana przez innego użytkownika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu staje się ona dostępna dla pozostałych zarejestrowanych w systemie użytkowników,
  • Korzystanie z publikacji naukowych możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlania jej treści na ekranie terminala. Nie ma możliwości drukowania i pobierania przeglądanych materiałów. Ich utrwalanie i rozpowszechnianie nie jest dozwolone.

Szanowni Czytelnicy!

Przeglądanie katalogu publikacji udostępnianych przez CWPN Academica, sprawdzanie ich dostępności, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, wyszukiwanie bibliotek, należących do systemu orz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji. Składanie rezerwacji wymaga zalogowania się na portalu www.academica.edu.pl. Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia.

 

Oświadczenie Użytkownika CWPN Academica

Podręcznik Czytelnika CWPN Academica

Regulamin Użytkownika CWPN Academica