Aktualności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia beneficjentem Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia beneficjentem Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”
Logotyp Narodowego Programu Rozwoiju Czytelnictwa 2.0

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Witonia jest w gronie bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania i w związku z powyższym na mocy podpisanej Umowy nr Z-I.07210.0646.2021 z dnia 14.10.2021 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa otrzymała na realizację w/w zadania dotację w wysokości 5.000,00 zł. i przeznaczy wkład własny również w wysokości 5.000,00 zł. Termin wykonania zadania w części dotyczącej dotacji ustala się od 14 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r., a w części dotyczącej wkładu własnego od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

To powód do zadowolenia zarówno dla bibliotekarzy, jak i czytelników, bo oznacza ciągły dopływ nowości wydawniczych, które stanowią główny element atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym a także odpowiednie zaspokojenie potrzeb czytelniczych wśród mieszkańców gminy Witonia i okolic.

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia