Aktualności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia

Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Nowy sprzęt w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Nowy sprzęt w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek" jest ósmą edycją programu.

W ramach zadania zakupiono: zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem, komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem, drukarkę kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne i stację dokującą. Koszt ogółem zadania wynosił 18.765,00 zł, z tego 15.765,00 zł. dofinansowania z Instytutu Książki.

Urządzenia te będą wykorzystywane w pracy bibliotekarzy oraz przy realizacji zajęć i spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi użytkownikami biblioteki.

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia