Aktualności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia w sierpniu 2021 roku złożyła wniosek do Instytutu Książki w Krakowie o dofinansowanie z programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK". Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego w pierwszym roku realizacji programu (2012) ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program "KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK", którego w tym roku przypada ósma edycja, skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury.

W ramach naboru złożonych zostało 480 wniosków, w tym 433 wnioski poprawne formalnie. Biblioteka Publiczna Gminy Witonia znalazła się wśród 112 beneficjentów z kraju, którzy uzyskali dofinansowanie z programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK" ze środków Instytutu Książki.

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia