Aktualności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia

Narodowe Czytanie 2021 - Podziękowanie Prezydenta RP

Narodowe Czytanie 2021 - Podziękowanie Prezydenta RP

Pragniemy z Państwem podzielić się informacją, że do Biblioteki Publicznej Gminy Witonia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Duda przesłał podziękowania za udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania.

Tym samym za naszym pośrednictwem w imieniu Pana Prezydenta składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które swoim zaangażowaniem sprawiły, że w tym roku, w trudnym czasie pandemii, odbyła się trzecia lokalna odsłona Narodowego Czytania w gminie Witonia. To dzięki Państwa wsparciu odkrywamy patriotyczne i uniwersalne wartości polskiej literatury, a jej wspólne czytanie przynosi radość i łączy pokolenia naszej „Małej Ojczyzny".

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia

Jako podziękowanie, a zarazem pamiątkę wspólnej lektury Narodowego Czytania w roku 2021 Biblioteka otrzymała okolicznościowy egzemplarz "Moralności pani Dulskiej" z wpisem dokonanym przez Parę Prezydencką.

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia