Misją Biblioteki Publicznej Gminy Witonia jest upowszechnianie wiedzy i kultury, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promowanie i organizowanie różnorodnej oferty kulturalno-rozrywkowej i informacyjnej mieszkańcom Gminy Witonia i okolic w taki sposób, aby każdy z nich czuł się najważniejszy na świecie.

 

Najwcześniejsza wzmianka o zabezpieczeniu środków budżetowych na bibliotekę została odnotowana już w protokole z posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w dniu 11.12.1946 roku.

Jednak swój początek biblioteka miała w 1948 roku, kiedy to ówczesne władze gminne, na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w dniu 24 stycznia 1948 roku powołały "Gminny Komitet Biblioteczny". Jego celem było powołanie biblioteki gminnej. Ostatecznie uchwałę "o niezwłocznym jej uruchomieniu" podjęto w dniu 8 grudnia 1948 roku. Stało się to przypuszczalnie w połowie w/w miesiąca, na co wskazuje m.in. data pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej z dnia 15.12.1948 roku, a także inne zapisy archiwalne.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem biblioteki był Ignacy Piaskowski, później długoletni kierownik szkoły podstawowej, wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

 

 

KIEROWNICY / DYREKTORZY BIBLIOTEKI

  1. Ignacy Piaskowski: do r. 1956
  2. Mirosław Gonera: 1956-1964
  3. Matylda Sysiak: 1964-1973
  4. Longina Matczak: 01.03.1974 - 30.09.1977
  5. Barbara Luberadzka: 02.11.1977 - 31.01.1982
  6. Elżbieta Dobrzelak: 21.06.1982 - 05.10.1986
  7. Olimpia Ignaczak: 08.11.1986 - 03.10.1988
  8. Krzysztof Bojarski: 27.01.1999 - 31.03.2008
  9. Anna Stolarczyk od 01.04.2008 r.

 

Obecnie tę zaszczytną funkcję pełni Anna Stolarczyk powołana na dyrektora biblioteki przez Wójta Gminy Witonia z dniem 1 kwietnia 2008 roku.

Pierwsza siedziba biblioteki znajdowała się w wielofunkcyjnym budynku, tzw. "baraku", gdzie miała dwa maleńkie pomieszczenia. Do tej pory biblioteka siedmiokrotnie zmieniała swoją lokalizację. Od 19 czerwca 2017 roku biblioteka powróciła do lokalizacji przy ul. Stefana Starzyńskiego 6. W nowym budynku użyteczności publicznej dysponuje powierzchnią 115,72 m kw.

Biblioteka jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy. W przeszłości gminną sieć biblioteczną tworzyły punkty biblioteczne i 2 filie: w Kucharach i Gledzianowie. Te ostatnie działały do 1999 roku.

Przeglądając pierwsze księgi inwentarzowe możemy prześledzić formy gromadzenia zbiorów w tamtym czasie. Większość książek pochodziła z wszelkiego rodzaju darów i zbiórek publicznych. Niewielkie ilości nabywano w drodze zakupu. W marcu 1951 roku stan książek wynosił 2.260 woluminów.

Na dzień dzisiejszy biblioteka posiada 18 tyś. księgozbioru, zaś rocznie obsługuje ponad 400 czytelników, głównie młodzież uczącą się w szkołach ponadpodstawowych, a także ze szkół z gmin ościennych. Ze zbiorów biblioteki korzystają mieszkańcy gminy Witonia, jak również gmin sąsiadujących. W roku 2019 odnotowano ponad 6 tyś. odwiedzin.