Rregulamin korzystania z tabletów w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

 

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Użytkowników 3 tablety marki Apple: i Pady wraz z akcesoriami.
 2. Tablety udostępniane są bezpłatnie.
 3. Każdy Użytkownik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z  tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.
 4. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
 5. Korzystając z tabletu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności użytkownik nie może zamieszczać w Internecie:
 1. - obrazów przemocy,
 2. - treści pornograficznych,
 3. - treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
 4. - treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
 5. - wizerunku osoby bez jej zgody,
 6. - danych osobowych innych osób,
 7. - reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
 8. - treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 1. Za naruszenie powyższych zasad oraz naruszenie praw autorskich wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 2. Zabronione jest także wysyłanie spamu, próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 3. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Użytkownik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Użytkownik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie decyduje    Biblioteka wedle uznania.
 4. Na zakończenie korzystania z tabletu Użytkownik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszystkich internetowych aplikacji z których korzystał, np. bankowości internetowej. Użytkownik usunie z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania.
 5. Użytkownik może korzystać ze sprzętu na zasadach zawartych w Regulaminie.
 6. Użytkownik może korzystać z tabletów wyłącznie za zezwoleniem dyżurującego bibliotekarza.
 7. Użytkownik może korzystać z tabletów wyłącznie w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Witonia.
 8. Nagrywanie i fotografowanie pracowników Biblioteki oraz użytkowników bez ich zgody jest zabronione.
 9. Instalacja aplikacji bez wiedzy i zgody bibliotekarza jest zabroniona.
 10. Tablet z którego korzysta Użytkownik jest sprawny.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o sprzęt. Nie może narażać sprzętu na wstrząsy, upadek lub inne czynności mogące spowodować uszkodzenia tabletu.
 12. Nie należy także korzystać ze sprzętu mając mokre dłonie.
 13. Podczas podłączania sprzętu do komputera przez kabel USB Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi. W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.
 14. W razie awarii Użytkownik zobowiązany jest do jak najszybszego zgłoszenia zaistniałego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi.
 15. Koszty związane z naprawą usterek powstałych podczas korzystania z tabletu, nieobjętych gwarancją ponosi Użytkownik.
 16. Użytkownik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną oraz finansową za niewłaściwe, sprzeczne z regulaminem korzystanie ze sprzętu.