1.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych page 0001

1.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych page 0002

2.Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych czytelników biblioteki page 0001

2.Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych czytelników biblioteki page 0002

6. Informacja dla uczestników form działalności kulturalno oświatowej page 0001

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku na fotografiach lub nagraniach video upublicznianych przez BPGW a zarejestrowanych podczas form działalności kult. ośw. page 0001

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku na fotografiach lub nagraniach video upublicznianych przez BPGW a zarejestrowanych podczas form działalności kult. ośw. page 0002

 

3.Klauzula do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zlecenia page 0001

4.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników page 0001

 

5.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji page 0001