W naszej bibliotece znajdziesz:

  • literaturę piękną
  • bogaty zestaw lektur szkolnych
  • książki popularnonaukowe
  • gazety i czasopisma
  • materiały służące zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych