W naszej bibliotece zapewniamy

  • wszechstronną pomoc bibliotekarza przy korzystaniu ze zbiorów
  • możliwość skorzystania z księgozbioru podręcznego, zbiorów regionalnych
  • dostęp do katalogów informujących o zbiorach
  • bezpłatny dostęp do Internetu (w tym Wi-Fi)
  • pomoc w poszukiwaniu informacji i korzystaniu ze sprzętu komputerowego, w tym tabletów