Bez tytułu

"DZIEJE WITONI I GMINY WITONIA (DO ROKU 1939)" - pierwsza spisana monografia naszej gminy już dostępna!

Monografia Witoni i Gminy Witonia, to wyjątkowe wydawnictwo, jakim może się poszczycić niewiele miast i gmin. Pomysłodawcą jej powstania był Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk, a autorami są naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego:  prof. dr hab. Jarosław Kita, prof. dr hab. Tadeusz Nowak i redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Szymczak, zaś nad całością składu czuwał dr Tomasz Pietras.

Wkład w ubogacenie publikacji wniosły też osoby, dumne przede wszystkim z tego, że  przywiązanie - na różne sposoby - do swej Małej Ojczyzny - Ziemi Witońskiej i umiłowanie rodzinnych stron, a tym samym lokalnej historii jest wyrazem ich szacunku dla minionych pokoleń oraz testamentem, który pragną przekazać następnym pokoleniom. To swoiste nawiązanie do przesłania św. Jana Pawła II - "Proszę was, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy".

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia miała zaszczyt uczestniczyć w gromadzeniu materiałów do wydanej monografii. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy użyczyli pamiątki, dokumenty i zdjęcia do niniejszego wydawnictwa.

Jako bibliotekarze jesteśmy dumni, że w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Witonia, na półce wydawnictw regionalnych zagości książka o dziejach naszej najbliższej okolicy, a my mogliśmy choć

w niewielkim ułamku dopomóc w jej powstaniu.

Bo jak napisał wielki poeta Cyprian Kamil Norwid-

"Żeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło".                                                                                                        

Z przedmowy do monografii:

" Jest ona dziełem zespołu historyków, którzy pod przewodnictwem profesora dr. hab. Jana Szymczaka, Syna naszej Ziemi Witońskiej, podjęli się niełatwego zadania. Pokonując wiele trudności odszukiwali, gromadzili, porządkowali chronologicznie i opisywali dokumenty, które przez dziesiątki lat rozporoszone po wielu archiwach, bibliotekach i zasobach prywatnych, oczekiwały opracowania, a w związku z tym ocalenia od zapomnienia. Ta książka, powinna być szczególnie ważna dla nas, mieszkańców Gminy Witonia, gdyż w ciekawy, a jednocześnie rzetelny sposób, prezentuje dzieje naszego regionu.

W publikacji uwzględniono najistotniejsze wydarzenia i przemiany zachodzące w tutejszym środowisku, opisując powstanie poszczególnych miejscowości poprzez opis tożsamości, wiary i tradycji. Wyraźnie rysują się również indywidualne losy mieszkańców. Jestem przekonany, że niniejsza monografia stanie się z czasem niezwykle istotnym elementem edukacji społeczeństwa, budzącym poczucie tożsamości narodowej, a także identyfikacji z dokonaniami lokalnej społeczności w całej jej historii."

W imieniu samorządu Gminy Witonia składam wyrazy szczególnego podziękowania i najwyższego uznania autorom niniejszej publikacji. Wyrazy wdzięczności przekazuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania. Czytelnikom  życzę interesującej lektury i spojrzenia na historię nie jak na zamkniętą księgę minionych zdarzeń, ale właśnie jak na "nieprzerwany ciąg teraźniejszości", którego bohaterami jesteśmy także i my sami. Niech ta monografia stanie się zachętą do jeszcze większego umiłowania tych stron, stron rodzinnych. Niech wzbudza chęć utrwalania kolejnych zdarzeń dla przyszłych pokoleń."